Bøgebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-191

Fredningsnr.
332266

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestaaende af 5 paa Enden reiste, toppede Stene, der rage 3'4"-4'- 4'-4'10" og 5'8" op fra Jordfladen, samt af en sjette, omvæltet. Stenene staa uregelmæssigt for hverandre paa et Areal af ca. 500 [kvadrat] Alen. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se; Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. Se sidstnævnte Indberetn. og tab. I. I Sæby Sogn ved Ogterdgaarden findes en enkeltstaaende Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Bautasten grundplan 90x80 cm og 158 cm høj over jordens overflade. Stenen står øst for volierebygningen ved dennes sydlige ende. På toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestående af 6 sten. Stenene står på matr. nr. 43c og matr. nr. 16d Reerslev By, Reerslev. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se; Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. I Sæby Sogn ved Ogtvedgaarden findes en enkeltstående Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen.

Litteraturhenvisninger  (0)