Bøgebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-193

Fredningsnr.
332268

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestaaende af 5 paa Enden reiste, toppede Stene, der rage 3'4"-4'- 4'-4'10" og 5'8" op fra Jordfladen, samt af en sjette, omvæltet. Stenene staa uregelmæssigt for hverandre paa et Areal af ca. 500 [kvadrat] Alen. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se; Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. Se sidstnævnte Indberetn. og tab. I. I Sæby Sogn ved Ogterdgaarden findes en enkeltstaaende Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen.

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Bautasten grundplan 110x90x90 cm og 105 cm høj over jordens overflade. Stenen står syd for bygningen med voliereanlægget i haven. På toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestående af 6 sten. Stenene står på matr. nr. 43c og matr. nr. 16d Reerslev By, Reerslev. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se; Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. I Sæby Sogn ved Ogtvedgaarden findes en enkeltstående Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen.


Billeder

stenen set fra vest
Stenen set fra vest