Gjærdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-67

Fredningsnr.
372229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 sammenbyggede Langdysser. Den vestre [sbnr. 37] er 13 m. l., 5 m. br. Randsten: Mod V. 8 (8 væltede), mod N. 1, mod Ø. 11 (4 v.), mod S. 1 (v.). Forstyrret Kammer af 4 Bæresten. Ingen Dæksten. Ingen Jordhøjning. Den østre [sbnr.67] 10 m. l., 5 m. br. Randsten: Mod V. 10 (v), mod N. 4 (v.), mod Ø. 10, mod S. 4 (v.). Intet Kammer, ingen Jordhøjning. Yderligere en Del større Sten findes spredt over Dysserne. Kratbevokset i Skov.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)