Pipstorn Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-136

Fredningsnr.
401564

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pipstorn Skov. Tre sammenbyggede Langdysser, i Ø-V. I den nordlige Dysse [sbnr. 26] ses Overliggeren af 2 Kamre. I den midterste Dysse [sbnr. 135] findes 3 Kamre, alle orienteret i NS; det vestligste Kammer har 1 Sten for hver Ende og mod V, 2 i den anden Side, ingen Dæksten; det midterste Kammer har 1 Sten for Enderne og i hver Side, dog muligt 2 i V, og lille noget forskudt Dæksten, delvis overvokset af en mægtig Bøg; det tredje østligste Kammer er polygonalt, sat af 7 Sten (2 i V, 2 i N, 2 i Ø og 1 i S), hvor Kammeret har Aabning; afvæltet Dæksten. I den sydlige Dysse [sbnr. 136] ses 1 Kammer i SSØ-NNV, aabent i SSØ, sat af 3 Sten, svær, noget forskubbet Dæksten. Den sydlige Dysse maaler ca. 1-1,2 x 7 x 16 m og har mod Ø 2-3 Randsten, mod S 12 og mod N 15. De to andre Dysser maaler tilsammen ca. 1-1,2 x 17 x 25 m og har mod S Randsten fælles med den sydlige Dysse, mod Ø synes de at have 4-5 Randsten, mod N 8-9 Stykker. Ca. 30 Sten ved Foden af Anlægget mod V, i en ydre Række og umiddelbart herindenfor 11-12 i en indre Række er antagelig et Stenhegn, der skiller Katterød og Diernisse Ejerlav, men som sikkert er sat af borttagne Randsten til denne Side. Bevokset med enkelte store Bøge, Bøgepur og Græs. (Overliggeren bør lægges paa Plads, det store Træ, der vokser i et af Kamrene, bør væk, ligeledes Bøgepurret og eventuelt kan Randstenene frilægges).

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 743/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Museal restaurering
Journal nr.: 8790
Odense Bys Museer
Efter decemberstormen 1999 fortog S&N i 2000 en restaurering af 090404-26. Div. til sagen hørende beroende på Odense Bys Museer er arkiveret under j.nr. OBM 8790 Pipstorn.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)