Bihøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090412-168

Fredningsnr.
401452

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 4014:52 Rundhøj. 12 m i diameter, 1,5 m høj. To randsten mod sydvest og en større kantstillet sten et stykke oppe på højens østside.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Sinebjærg Skov, Matr. No. 3a er en aflang Høj [sbnr. 18], stærkt bevoxet med Hassel m.m., omtr. 70' l. fra Ø-V, 40' fra N-S, 12' høj. I Udkanten ses lige i Jordoverfladen flere Stene, og navnlig ses tydelig 6 paa Sydvestsiden. (Langdysse?). Ved denne Langhøjs sydøstlige Hjørne er en lille rund Høj [sbnr. 168], omtr. 30' i Tværmaal, 5' høj; i Udkanten ses 2 Stene (den ene omtr. i Overfladen, den anden 1 1/2' der over). ... Højens Navn er "Bihøj".

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sinebjerg Skov. [sbnr. 18]: Anselig Langhøj, ca. 3,5-4 x 13-14 x 22-24 m. Orientering NNV-SSØ. I Udkanten ses i Overfladen enkelte Sten. Umiddelbart op til denne Langhøjs SØ-Hjørne en udflydende Rundhøj [sbnr. 168], ca. 1 x 8-9 m; i Udkanten ses en enkelt Sten. Meget tæt bevokset med Træer og Krat.

1987 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sbnr. 18 er ved nyberejsningen 1987 konstateret at bestå af 2 rundhøje, sbnr. 18 = 4 x 27 m, og sbnr. 168 = 1,5 x 12 m.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rundhøj, "Bihøj", 1½x12 meter og nærmest sammenvokset med 4014:29 mod nordvest. Mod vest og syd set et par større sten, der kan være fra en randstenskæde. Højen er beliggende i ældre skov og bevokset med fire større bøge (dia=40-50 cm) samt et par mindre bøge med en diameter på 10-20 cm og lidt ahorn opvækst. Løvdækket med spredte skovurter.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, "Bihøj", beliggende i ældre bøgeskov.

2018 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rundhøj, "Bihøj", 1,5 x 12 m. beliggende på et fladt plateau i ældre bøgeskov. To randsten mod sydvest og en større kantstillet sten der delvist er omgroet af et bøgetræ et stykke oppe på højens østside. Højen er bygget ind i højfoden til 4014:29 beliggende umiddelbart mod nordvest.

Litteraturhenvisninger  (0)