Vandet klitplantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-116

Fredningsnr.
1204187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst sammen med fr.nr. 1204:177 med følgende beskrivelse: 2 langdysser i forlængelse af hinanden. Begge måler 0,4 x 22 x 7 m, orienteret VNV-ØSØ, Meget medtagne efter borttagning af sten. Kun enkelte spredte randsten tilbage. det er vanskeligt at se hvor den ene dysse slutter, og den anden begynder. 12 m fra VNV-enden ses et polygonalt kammer med gang mod SSV. 3 sten af kammeret bevaret, samt 1 af gangstenene. 12 m fra ØSØ-enden ses en stor, frigravet randsten, samt endnu en sten lige N herfor. Yderligere et par m længere mod N, et hul hvori der ses 1 sten tilbage - formentlig rester af et bortgravet kammer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forlængelse af denne langdysse [sbnr.105] og 22 m vest derfor muligvis resterne af en anden [sbnr.116], 14 m lang, med 5 randsten i nordsiden, 3 i østenden

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 644/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Se F1204177. Digitaliseret og fotograferet under ét.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj i forlængelse af en anden langhøj F1204177.

Litteraturhenvisninger  (0)