Grønnehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-200

Fredningsnr.
1918119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er to Nabohøje [sb. 84] med nordlig og sydlig Retning. Hver af Højene har et Tværmaal af 24 Al og Afstanden mellem dem er 4 Al. Begge Høje ere lyngklædte; men de ere undersøgte i en længst forsvunden Tid. Den Sydlige [sbnr. 200] har en stor Indgravning fra Øst, og den Nordlige er undersøgt ved Gravning fra Sydvest. Mod Nord er den brudt af Brandlinien. I begge Høje sees baade større og mindre Steen. Her er i sin Tid tilkjørt en større Mængde Marksteen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To smaa Høje. Nordlige [sbnr. 84], 1½ x 8 m. Lyng med Enebær og Gran. Uskadt. Sydlige [sbnr. 200], 1½ x 12 m. Lyng med enebær og Gran. Uskadt.

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, enebær, lidt græs og krat. Enkelte sten synlige i toppen. Dyreveksel henover højen (svagt spor).

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med især skovtjørn/vildtjørn.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra S