Lundhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140405-54

Fredningsnr.
1714101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 m. Tinglyst d. 1891-11-25 sammen med 1714:42: Tingl.: 25/11 1891, godsejer, J. Schwensen "Lonhøj", 6 x 35 m; i toppen stort krater, 6 m i diameter, 1,50 m dybt, med udgang mod Ø. Ved SV-foden mindre høj, 2 x 10 m. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Høj] U [urørt]. Lundhöj eller Lohnhöj. I Toppen mindre Gravning. Disse Höje ere fredede ved Deklaration. Thinglæst 16 Aug 1882 fra Godsejer Emil Johansen. I nuværende Ejers Skjöde findes Deklarationen ikke omtalt. F.M.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lonhøj", 6 x 35 m; i Toppen stort Krater, 6 m i Diam., 1½ m dybt, med Udgang mod Ø. Ved SV-Foden mindre Høj [sbnr.54], 2 x 10 m. Lyng i Ager. FM 25/11 1895.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en del løvtræer. Beliggende i ager op til skov.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og gamle løvtræer (eg og ahorn). Meget ujævne sider.

Litteraturhenvisninger  (0)