Nim Mark
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-132

Fredningsnr.
281155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. vejareal. 2 vildtbanepæle. Stenene er af granit. Den østlige sten, fredningsnummer 285511, er ca. 90 cm høj og måler ved jordoverfladen ca. 40 x 30 cm. Den vestlige sten er ca. 85 cm høj og måler lige- ledes ved jordoverfladen ca. 40 x 30 cm. Begge sten har under en indhugget krone følgende (utydelige) indskrift: C 6 // S A // WB // A 1744. Stenene står på hver side af vejen mellem Nim og Hvirring umiddelbart nord for skellet mellem de to sogne. Ovennævnte mindesmærker må ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To vildtbanepæle. Hugget granitsten med front mod landevejen. Den vestlige sten er ca. 90 cm høj målt frajordoverfladen, 37 cm bred og 26/12 cm tyk ved basen. I top en indhugget krone af to paralelle riller med tre slanke spir, hvor den midterste er højest, alle afsluttede med et punkt/ rund fordybning og herfra "udstråler" et kort fr hver. herunder: (6, SA, WB A 1744 - må stå under jordoveffladen. Den østlige sten er ca. 73 cm høj målt fra jordoverfladen, 38 cm bred og 26/18 cm tyk ved basen. Samme inskription som å¨den vestlige sten, men nedgravet til midt på "SA". Stenene står på hver side af landevejen syd for landevejsdæmningen og lige nord for kommunegrænsen Brædstrup/Tørring-Uldum.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanepæl stående ved den vestlige side af vejen mod Nim, nord for sognegrænsen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vildtbanesten.

Litteraturhenvisninger  (0)