Nim Mark

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-133

Fredningsnr.
281160

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)
Fredningstekst

Vildtbanesten. Står nord for kommunegrænsen, øst for vejen i vejkanten. Stenen er af granit. Forsiden vender mod vest mod landevejen. Stenen er 178 cm. høj og måler ved soklen 55x28 cm. 70 cm. oppe er stenen knækket og repareret. Øverst en indhugget kongekrone bestående af to parallelle horisontale riller med tre slanke spir, hvor den midterste er højest. Alle spir afsluttes med en rund fordybning. Ligeledes ses der i det horisontale bånd af riller tre prikker. Over den midterste kronespids et ligebenet kors. Under kronen inskriptionen: c 6//SA//WB//A1744 På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 2 horisontale riller. Bagsiden er afrettet men uden tekst.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbanepæl stående ved den østlige side af vejen mod Nim, nord for sognegrænsen.

2013 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Vildtbanesten. Står nord for kommunegrænsen, øst for vejen i vejkanten. Stenen er af granit. Forsiden vender mod vest mod landevejen. Stenen er 178 cm. høj og måler ved soklen 55x28 cm. 70 cm. oppe er stenen knækket og repareret. Ved nyberejsningen i 1997 (registreret under f.nr. 281155) er stenen kun beskrevet som ca. 73 cm høj målt fra jordoverfladen, 38 cm bred og 26/18 cm tyk ved basen. Den var på det tidspunkt delvist nedgravet. Øverst en indhugget kongekrone bestående af to parallelle horisontale riller med tre slanke spir, hvor den midterste er højest. Alle spir afsluttes med en rund fordybning. Ligeledes ses der i det horisontale bånd af riller tre prikker. Over den midterste kronespids et ligebenet kors. Under kronen inskriptionen: c 6//SA//WB//A1744 På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 2 horisontale riller. Bagsiden er afrettet men uden tekst. Fortidsmindet er seværdigt. Der er offentlig adgang.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vildtbanesten af granit. Står i vejkanten dvs. synlig fra offentlig vej. Se beskrivelsen under museal besigtigelse 2013.


Billeder

Teksten
Bruddet
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Oversigtsfoto
Teksten
Stenens tekst set fra vest
Oversigtsfoto fra nord
Oversigtsfoto fra øst
Oversigtsfoto fra syd
Stenens tekst set fra vest
Oversigtsfoto fra vest
Oversigtsfoto fra vest