Torsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-168

Fredningsnr.
2403104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1022/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet areal med 3 oldtidsminder: 1) [sbnr. 15] Høj, "Øster Sten", ca. 2 m høj, ca. 20 m bred og ca. 33 m lang (nord-nordøst til syd-sydvest). Mod syd en ca. 4 m bred og ca. 5 m lang (nord-syd) indgravning fra 0,5-1 m dyb. I top en ca. 5 m lang (nord-syd), ca. 3 m bred og ca. 1,5 m dyb nedgravning fuldt nordefter af en 0,6 m dyb sænkning, ca. 3 x 3 m stor, hvilken igen er fuldt nordpå af et ca. 4 x 4 m stort hul, dybest på midten, hvor det er ca. 1,8 m dybt. Nordlige del af højen ujævnt afgravet over en bredde af ca. 12 m (øst-vest) og ca. 4 m ind i højen. I østsiden fra fod til midterste tophul en hulning, ca. 8 m lang (øst-vest), ca. 2 m bred ved fod 2) Hustomt, udvendige mål ca. 6 x 12 m (øst-vest). Formen firkantet med rundede hjørner. Voldene, der danner husets ramme, er ca. 0,3 m høje og ca. 2 m brede. Lynggroet i hedeareal. 3) Hustomt, bredt ovalt formet og udvendigt ca. 7 x 9 m (øst-vest) stort. Voldene, der danner husets ramme, er ca. 0,3 m høje og fra 2-3 m brede. Midt for nordsiden er en ca. 1 m bred åbning. Lynggroet i hedeareal. J. 1022/57 om fredningen.

1962 Museal prøvegravning
Moesgård Museum
Snit gennem de to hustomter. Den største hustomt hidrører fra et tørvevægshus tilsyneladende uden ildsted. Den mindre fra et lignende hus med stort hjørneildsted bestående af en lerkarm opretholdt af et system af tynde pæle. Ingen fund.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 792/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)