Haltrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190517-207

Fredningsnr.
320534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[ Sb. 77-82] Mindre lave Høie.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sbnr.77,207] Langhøj, 31 m l. i Retning N.N.V.-S.S.Ø. Det ser ud til, at den er dannet ved, at to runde Høje er blevne forbundne med en meget skarp og smal Ryg. Dette Udseende skyldes dog maaske meget gamle tilgroede Gravninger. Den nordlige afde to Høje er i hvert Fald affladet og afgravet for saa lang Tid siden, at Beskadigelsen er helt groet til. [sbnr. 207] Den nordlige Høj er 1,45 m h., 15 m br. [sbnr. 77] Den sydlige, 1,60 m h., 17,50 m br.; Sydenden er borttaget ved Sandgravning. Lynggroet i Hede.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, d.v.s. 2 høje forbundet ved en smal lav ryg, 31 m lang (nnv-ssø). Nordlig høj [sbnr. 207] 1.45 x 15 m. Affladet top med jævn hældning mod nnø. Sydlig høj [sbnr. 77] 1.60 x 17 m. Sydenden bortgravet, her et nu tilgroet hul i højens bredde og ca. 6 m langt. Lille rest af højfoden bevaret uden for hullet. Lyngklædt i nybeplantet hede.

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra N
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra V