Lynghøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-9

Fredningsnr.
140511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj på bakke, ca. 2 x 15 m. Top afgravet og med større sænkning. Overflade noget uregelmæssig. Træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. g-i] "Lynghöie"; g er en anselig Høi, 50 Fod i Tværmaal ved Basis; sunken midt i; h er stærkt indgravet i Toppen; i er 46 Fod: Tværmaal; gravet i paa flere Steder. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m høj, 11 m i Tværmaal Ø - V, 15 m N - S. Toppen stærkt afgravet med en stor uregelmæssig Sænkning, c. 4 x 5 m og 1/2 m dyb. Rimeligvis er Højen udgravet. Bevokset med Fyr i tæt Plantage. No 7-9 kaldes "Stenhøje". Engelhardt om No 7-9: ""Lynghøje"; g er en anselig Høj, 50 Fod i Tværmaal ved Basis, sunken midt i; h er stærkt indgravet i Toppen; i er 46 Fod i Tværmaal, gravet i fra flere Steder". Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa bakke, ca. 2 x 15 m. Top afgravet og med større sænkning. Overflade noget uregelmæssig. Træbevokset i plantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet med større sænkning. Siderne uregelmæssige og ujævne. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)