Lynghøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-9

Fredningsnr.
140511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj på bakke, ca. 2 x 15 m. Top afgravet og med større sænkning. Overflade noget uregelmæssig. Træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. g-i] "Lynghöie"; g er en anselig Høi, 50 Fod i Tværmaal ved Basis; sunken midt i; h er stærkt indgravet i Toppen; i er 46 Fod: Tværmaal; gravet i paa flere Steder. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m høj, 11 m i Tværmaal Ø - V, 15 m N - S. Toppen stærkt afgravet med en stor uregelmæssig Sænkning, c. 4 x 5 m og 1/2 m dyb. Rimeligvis er Højen udgravet. Bevokset med Fyr i tæt Plantage. No 7-9 kaldes "Stenhøje". Engelhardt om No 7-9: ""Lynghøje"; g er en anselig Høj, 50 Fod i Tværmaal ved Basis, sunken midt i; h er stærkt indgravet i Toppen; i er 46 Fod i Tværmaal, gravet i fra flere Steder". Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa bakke, ca. 2 x 15 m. Top afgravet og med større sænkning. Overflade noget uregelmæssig. Træbevokset i plantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet med større sænkning. Siderne uregelmæssige og ujævne. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra vest
Foto, oversigt