Aarupgaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200201-230

Fredningsnr.
370660

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundt om denne Høj [sbnr.60] ligger, spredt over et ret stort Areal, en Tuegravplads. Der er ca. 40-50 Tuer, hvoraf flere er udgravede, og Stenene fra Graven ligger i Hullet. Formodentlig er det Pastor Nissen, der har ødelagt dem. De fleste Tuer er ganske smaa, og det nøjagtige Tal kan ikke konstateres, da Lyngen er høj. Heden tænkes tilplantet.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt areal, 72x72 m, nærmest solret, indgrænset af 4 MSS, een i hvert hjørne. Omtrent i midten er en høj, 1,25x16 m og spredt derom tuegrave, der er ret vanskelige at erkende i den høje lyng. Bevarede og synlige er i al fald 10 tuer.

2004 Fundet på luftfoto
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

Litteraturhenvisninger  (0)