Aarupgaard

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200201-275

Fredningsnr.
370684

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundt om denne Høj [sbnr.60] ligger, spredt over et ret stort Areal, en Tuegravplads. Der er ca. 40-50 Tuer, hvoraf flere er udgravede, og Stenene fra Graven ligger i Hullet. Formodentlig er det Pastor Nissen, der har ødelagt dem. De fleste Tuer er ganske smaa, og det nøjagtige Tal kan ikke konstateres, da Lyngen er høj. Heden tænkes tilplantet.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt areal, 72x72 m, nærmest solret, indgrænset af 4 MSS, een i hvert hjørne. Omtrent i midten er en høj, 1,25x16 m og spredt derom tuegrave, der er ret vanskelige at erkende i den høje lyng. Bevarede og synlige er i al fald 10 tuer.

2004 Fundet på luftfoto
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde et forslag til fredningstekst. Lille græsklædt tuegrav 5,5 i diameter og 0,1-0,2 m høj. Tuegravpladsen ved Årupgård har været kendt siden 1890´erne. I 1931 blev en mindre del af heden omkring gravpladsen fredet, og i 1970-1972 blev pladsen gravet ud under ledelse af mag.art. Erik Jørgensen fra Haderslev Museum. Gravpladsen tager afsæt i en stor bronzealderhøj (fredningsnr. 3706:7), der stadig står på heden. Herfra strækker gravpladsen sig mod syd i to bælter, det ene 450 m langt og 100 m bredt, det andet omkring 200 m langt og 100 m bredt. I den dyrkede mark er der udgravet godt 1200 tuegrave. Hertil skal lægges de 94 fredede tuegrave, hvoraf de fleste er udgravede og siden rekonstruerede samt et ukendt antal, som stadig findes indenfor det fredede hedeareal. Udgravningen viste, at tuerne består af små lave høje op til 11 m i diameter, omgivet af ringgrøfter og med en urne med de brændte rester af den døde placeret omtrent i midten. Ringgrøfterne afbrydes flere steder af jordbroer. To, tre og fire er det almindeligste, men også fem og endda seks ”indgange” er konstateret. Ved de bedst bevarede tuer (dem indenfor hedearealet) kan der konstateres små stengærder rundt om nogle tuer, mens andre har spor efter pæle i grøfternes inderside.


Billeder

tuegrav set fra syd
Tuegrav set fra syd