Kølbjerghøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-18

Fredningsnr.
14057

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/1 1892. Gdr. Poul Haaning Larsen Afmrækn.: MS rettet 1911 af Kjær "Kølbjerghøj", 2 x 17 m. En større fordybning fra midten ud mod sydvest. Lyngklædt i plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kølbjerghøj" eller "Kylbjerghøj". Fredlyst 1892. 2 m høj over Sydfoden. 17 m i Tværmaal Ø - V og N - S. Toppen og Sydvestsiden stærkt afgravet, hvorved er fremkommet en bred Indsænkning, 1/2 m dyb og 5 m bred. Denne Beskadigelse er gammel. Et lille Brud i Toppen. 1 x 1/2 m i Tværmaal og 1/4 m dybt, er af nyere Dato. Højens Sider fandtes i 1924 nylig beplantede med Fyr og Gran. Jeg nedlagde Indsigelse herimod overfor Ejeren, hvis Forgænger havde foretaget Plantningen. Ejeren lovede at fjerne Træerne. 1925 fandtes de fleste af Træerne fjernede; jeg oprykkede selv Resten. - Lynggroet i Hedde, der nu rundt om Højen er beplantet med Gran og Fyr. MS paa Sydsiden. Bevoksning: 1980: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kølbjerghøj" 2 x 17 m. En større fordybning fra midten ud mod SV. Lyngklædt i plantning. FM 30/1 1892 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet med stor dyb fordybning. Øst- og vest næsten helt tildækkede af store grus/sand/jordbunker, som er højere end højen. I forbindelse med tidligere grusgravning er der gravet af indtil 3 m fra sydøstfoden; desuden dækker store jordbunker, hidrørende fra samme grusgrav, den øst- og vestlige højdel. Grusgraven er ikke i anvendelse mere. Ejeren er Morsø kommune - Teknisk forvaltning, som er den ansvarshavende part. Ved henvendelse til disse afslog disse imidlertid at bekoste en frilæggelse af højen under henvisning til, at skaderne var sket før kommunesammenlægningen 1971. Højen bør frilægges og jordmaterialet kunne passende bruges til opfyldning af de store afgravninger i høj 1405.12 (se denne). Arbejdet må udføres med arkæologisk bistand, for ikke at skade højen. Mål: 2x14x13 m. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)