Tinghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-19

Fredningsnr.
14058

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 18 m. Sænkning i top. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tinghöi" - paa en lille Banke i en Lavning; ret anselig, men gravet i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 m høj, c. 20 m i Tværmaal. Uregelmæssige Nedgravninger i Toppen, indtil 3/4 m dybe. Hele Toppen er stærkt afgravet. Bevokset med over mandshøje Fyr i Plantage. Højen kaldes "Bitte Kybjerg". I Vestsiden af Højen er udgravet et lille stensat Kammer med Overligger; heri fandtes en lille Sværdklinge af Bronze, Dobbeltknap af Bronze og to Fragmenter af en Bronze - Naal. Østlig i samme Høj fandtes en Bronzedolk og en Bronzenaal. I den sydøstlige Side af Højen fandtes to Armringe af Bronze. Sagerne indsendtes til Nationalmuseet ved Apoteker Thilmann - Friis, Nykøbing, 1906. (B8468-74) Engelhardt: ""Tinghøj" - paa en lille Banke i en Lavning; ret anselig, men gravet i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 18 m. Sænkning i top. Træbevokset i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelse: Toppen af- og gennemgravet med adskillige både større og mindre gravninger. Højsider og -fod også meget ujævne med gamle gravninger; især er vestfoden stejlt afgravet. Skaderne er af ældre dato. Mål: 2,5x20x20 m. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Høj på træbevokset højdedrag i ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)