Tinghøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-23

Fredningsnr.
14052

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891. Gdr. Søren Thomsen Afmærkn.: MS. MS blev senere knækket, ny sten opsat 1912 af løjtnant L. Lassen "Thinghøj", 3 x 16 m i øst-vest, 27 m i nord-syd; sænkning nær toppen. Sydøstre del afskåret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. a', b' og ø] "Tinghöie" - ø er stor, rund, toppet og velbevaret; a' mindre og overpløiet; b' forsvunden. Bevoksning: 1980: Græs

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj, "Thinghøj". 3 m høj over Østfoden. 16 m Ø - V, 27 m N - S. Øst-, Vest- og Nordfoden afpløjede. I Sydsiden af Toppen en flad Afgravning, 4 x 6 m i Areal; her har sikkert i ældre Tid været forsøgt en Udgravning. Midt paa Toppen er en lille Indsænkning, 1 m i Tværmaal og 1/4 m dyb. Græs- og lynggroet i Ager. Fredlyst 1891. Paa Toppen Rest af en MS. Ny MS paa Sydsiden, nær Foden. No 21-23 kaldes, iflg. Engelhardt, "Thinghøje". "ø er stor, rund, toppet og velbevaret; a' mindre og overpløjet; b' forsvunden". Bevoksning: 1980: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thinghøj" 3 x 16 m i ØV. 27 m i NS, sænkning nær toppen. Sydøstre del afskaaret. Græsklædt i ager. FM 24/10 1891 MS

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: På toppen en mindre sænkning og på sydsiden en større flad afgravning. Stejle højsider mod syd og vest, der har været udsat for afgravning - sandsynligvis kreaturnedtrampning. Skaderne er af ældre dato. Højfoden let afpløjet - højen er nu indhegnet. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)