Milkær Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220203-220

Fredningsnr.
411036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 4110:36 Gravhøj 14 m Ø-V, 12 m N-S, 1,60 m høj. Mod NNV ses en flad sænkning med en diameter på 2,5 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelthøje, 2 Høje i SsØ-NnV. for hinanden, den sydlige [sbnr.129] 1,6 x 14 m, den nordre [sbnr.220] 1,8 x 16 m, med en lidt lavere, mellemliggende Sadel. Fredlystes som 128. Høje Træer.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelthøj, d.v.s. 2 sammenbyggede høje SSØ og NNV for hinanden. Den sydlige høj [sbnr.129] måler 1,60 x 14 m, den nordlige [sbnr.220] 1,80 x 16 m, med en lidt lavere, mellemliggende saddel. Flad sænkning i siden mod NNV, diam.2,50 m. Overfladen iøvrigt lidt ujævn. Bevokset med småbøg og andet krat; i kratskov. - 2 MS midt på siden, hhv. mod NNV og SSØ.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Gravhøj som er 1,60 m høj, 12 m nord-syd og 14 m øst-vest. Mod NNV ses en flad sænkning med en diameter på 2,5 m. Højen er bevokset med enkelte spredte træer og ligger tæt op ad den nordfor liggende nabohøj 411016.

Litteraturhenvisninger  (0)