Burhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-27

Fredningsnr.
140512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3,5 x 25 m. Omtrent halvdelen er bortgravet mod øst. Træbevokset i plantning. Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig stor og ret vel bevaret. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 m høj. Tværmaal ikke taget, da Højen ligger i tæt, næsten uigennemtrængelig Fyrre- og Granplantage. En bred og dyb Udgravning er for mange Aar siden ført midt ind i Højen fra Østsiden. I Sydøstsiden graves nu Sand. Engelhardt: "Temmelig stor og ret velbevaret". Navnet "Burhøje" synes at have været anvendt om hele Gruppen No 26-33. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 634/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1405-12 og 13 overført til fredningsværdige ifølge J. 634/53.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3,5 x 25 m. Omtrent halvdelen er bortggravet mod øst. Træbevokset i plantning. Fredningsværdig på sin plads.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Stor høj hvis østside er fuldstændig ødelagt og næsten bortgravet helt ind til midten af højen. Den østlige resterende højfod er afskåret af markvej. Den resterende del af højen er velbevaret og hullet i øst burde derfor fyldes op (evt. med materiale fra 1405.7, se denne). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, og dens form skyldes en ældre afgravning. Ligger i kanten af mark, i træbevokset areal ved grusvej.

Litteraturhenvisninger  (0)