Store Burhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-28

Fredningsnr.
14053

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891. Gdr. Lars Lynggaard Pedersen "Burhøj", 4 x 27 m i øst-vest, 21 m i nord-syd. Flere min- dre gravninger i top og sider. Træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Burhöi", - var engang en stor og mægtig Høi, nu er der bygget en Hytte ind i dens østlige Side ad Veien til. m-s ligge paa en stor Banke i Øst - Vest og omtrent i en Halvkreds. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj, "Burhøj". 5 m høj over Østfoden. 27 m i Tværmaal i Ø - V, 21 m i N - S. Gammel Afgravning i SØ-Siden, ud mod Vejen. Afgravning og Nedgravning i Østsiden af Toppen, indtil meterdyb og 4 m bred. Nedgravning i Toppen, 1 1/2 x 1/2 m. 1/2 m dyb. Alle disse Beskadigelser gamle. Lynggroet i Plantage. Fyr paa Nordvest og Sydfoden, Gran langs Sydøstfoden. MS paa Østsiden. Fredlyst 1891. Engelhardt: ""Store Burhøj", - var engang en stor og mægtig Høj, nu er der bygget en Hytte ind i dens østlige Side ad Vejen til. Navnet "Burhøje" synes at have været anvendt om hele Gruppen No 26-33. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Burhøj" 4 x 27 m i ØV, 21 m i NS. Flere mindre gravninger i top og sider. Træbevokset i plantning. FM 24/10 1891 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet med større nedgravning i østlige del af toppen. Højsiden ujævn efter gamle gravninger, især østsiden. Skaderne er alle af ældre dato. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på højdedrag i mindre skov, grusvej syd for højen, delvis bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)