Burhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-31

Fredningsnr.
14055

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 20 m. Uregelmæssig overflade. Træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. n-o] To Høie, der ligge samlede som Tvillinghöie; o er helt forstyrret og ødelagt; n 52 Fod: Tværmaal, 11-12 Fod höi. m-s ligge paa en stor Banke i Øst - Vest og omtrent i en Halvkreds. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m høj, Toppen noget afgravet. Tværmaal ikke taget, da Højen ligger i tæt, gammel Fyrre- og Granplantage". Engelhardt om No 31-32: "To Høje, der ligger samlede som Tvillinghøje; o er helt forstyrret og ødelagt; n 52 Fod i Tværmaal, 11-12 Fod høj". Navnet "Burhøje" synes at have været anvendt om hele Gruppen No 26-33. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Uregelmæssig overflade. Træbevokset iplantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet skrånende jævnt ned til nordvestlige højfod, d.v.s. NV-siden også afgravet/affladet. Afgravning i nordøstfoden. Skaderne er af ældre dato. Mål: 2x20x18 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer, både ældre og en del selvforynget, desuden flere udgåede træer. Ligger i mindre skov.

Litteraturhenvisninger  (0)