Burhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-33

Fredningsnr.
14056

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891. Gdr. Lars Lynggaard Pedersen Høj, "Burhøj", 3,5 x 19 m i øst-vest, 22 m i nord-syd. Flere mindre huller i top og sider. Græs- og lyngklædt i plantning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, stor, lyngbevokset Høi; 64 Fod i Tværmaal ved Basis; omtrent 12 Fod Høi. m-s ligge paa en stor Banke i Øst - Vest og omtrent i en Halvkreds. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj. 3 1/2 m høj over Sydøstfoden, 19 m i Tværmaal Ø - V, 22 m N - S. Gamle, overfladiske Afgravninger paa Øst- og Sydsiden, paa Vestsiden samt paa Toppen. Lynggroet i Ager, i Randen af Plantage. MS paa Østsiden. Engelhardt: "Velbevaret, stor, lyngbevokset Høj; 64 Fod i Tværmaal ved Basis; omtrent 12 Fod høj." Navnet "Burhøje" synes at have været anvendt om hele Gruppen No 26-33. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Burhøj" 3,5 x 19 m i ØV, 22 m i NS. Flere mindre huller i top og sider. Græs- og lyngklædt i plantning. FM 24/10 1891 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen let afgravet med mindre sænkning i sydlige del. Resten af toppen let uregelmæssig. Østfoden afgravet. Højsiderne let uregelmæssige. Kartoffelkule bygget op til evt. lidt ind i/under vestfoden. Skaderne er af ældre dato. Mål: 2,5x19x17 m. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer (ældre løvtræer og pur), ligger i mindre skovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)