Grydhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-36

Fredningsnr.
140513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 17 m, meget forgravet, mange huller hvoraf flere nye, mest lavet af børn. Udfladet mod syd. Ligger på udyrket terræn. Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvt afskaaren i den nordlige Side ved Grustagning. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grydhøj", Rest af en ved Sandgravning sløjfet Høj paa en Bakketop. Der ses en uregelmæssig Højning, c. 1 m høj, paa Toppen af Bakken, der nu er i Fyrreplantage. Engelhardt: "halvt afskaaren i den nordlige Side ved Grustagning". Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 634/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1405-12 og 13 overført til fredningsværdige ifølge J. 634/53

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 17 m, meget forgravet, mange huller hvoraf flere nye, mest lavet af børn. Udfladet mod syd. Ligger på udyrket terrain. [Fredningsværdig på sin plads.]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: meget uregelmæssig og ujævn høj med mange afgravninger og huller, både på top og i sider. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)