Kelstrup Plantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-299

Fredningsnr.
430972

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1939 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
To tuer, registreret i Kai E. Møller: Fortidsminderne på det gl. Gråsten Statsskovdistrikt (1990), beliggende lige nord for den hidtil registrerede tuegravplads. Den sydligste (Møller nr. 8) ligger i skeldiget og er afgravet mod nord og syd. Iflg. J.Raben (Kortblad Holbøl nr. 47) var den 1939 ca. 11 m i diameter og 1 m høj.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2653
Haderslev Museum

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afsat med betydelig usikkerhed.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst: 1 m høj og 10 m i øst-vestlig retning. Ligger i jorddige og er afgravet mod nord og syd.

Litteraturhenvisninger  (0)