Gullerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-54

Fredningsnr.
13059

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 8 m. Græsklædt med enkelte nåletræer i ager. Sløjfet. Tinglysning af høj, der tidl. har været registreret som D-høj: (tidl. reg. på matr.nr. 3m Gullerup By). ************************************************************* Høj, 1 x 10 m. Fladt afgravet topparti. I ager, ca. 2 meter fra kystskrænt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Høi. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, delvis sløjfet. Den tilbagestaaende Rest er 1 1/2 m høj, 10 m i Tværmaal. Nordsiden og Vestsiden afskaarne. Græsgroet i Ager. Engelhardt: "Ret anselig Høj". No 54-50 ligger nordligst i Gullerup, lige ved den stejle Brink mod Limfjorden. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 1 x 8 m. Græsklædt med enkelte naaletræer i ager.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3178/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt forsvundet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,5 x 14,0 x 10,0 m. Omgivelser: Andet - græsklædt brink. NB: 1305:9 er tidligere meldt delvis nedskredet. Dette må rettes, idet der var tale om en ikke-fredet høj. Se F53-1393 ang. ophævelse af fredningen. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53/1394
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning aflyst.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger træbevokset på toppen af kystskrænt. Syd for højen ager.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2013.

Litteraturhenvisninger  (0)