Gullerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110402-55

Fredningsnr.
130510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst i 2005 på matr.nr. 3e (inddraget under 3e) Gullerup By, Bjergby: ******************************************************** Høj, 1,5 m høj, diameter 10 x 14 m. Største længde i Ø-V retning. Den nordlige trediedel er nedskredet i kystskrænt. Nær den sydlige højfod er to sten synlige. I ager ved kystskrænt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig, men noget ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 m høj, 14 m i Tværmaal. Afgravninger i Vest og Nord, Foden afpløjet i Syd, Toppen afgravet, Topflade 5 m i Tværmaal. Græsgroet i Ager. Engelhardt: "Ret anselig, men noget ødelagt". No 54-50 ligger nordligst i Gullerup, lige ved den stejle Brink mod Limfjorden. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 1 1/4 x 10 m. Søndre fod afskaaret. Græsklædt i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Omgivelser: Andet - græsklædt brink. NB: 1305:10 er tidligere meldt nedskredet. Dette må rettes, idet der var tale om en ikke-fredet høj. Se F53-1393 ang. ophævelse af fredningen. Tinglyst tekst i 2002: Høj. 1,5 m høj, diameter 10 x 14 m. Største længde i Ø-V retning. Den nordlige trediedel er nedskredet i kystskrænt. Nær den sydlige højfod er to sten synlige. I ager ved kystskrænt. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3178/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53/1394
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning aflyst.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med træer, ligger på toppen af kystskrænt. Syd for højen ager.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2013.

Litteraturhenvisninger  (0)