Hedegaardsvej

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080701-57

Anlæg og datering

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Kulturlag, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Skel (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2008 Museal prøvegravning
Odense Bys Museer
Ved forundersøgelse fremkom bebyggelsesspor fra ældre jernalder. Der blev påvist dele af flere formodede langhuse, to kulturlag, gruber og en udateret skelgrøft. 20.000 m² indstilles til undersøgelse.

2008 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder

2008 Diverse sagsbehandling
Odense Bys Museer
Forundersøgelse forud for boligudstykningsområde på 6,9 ha. i Båring, Vestfyn.

2018 Museal udgravning
Odense Bys Museer
I 2009 foretog Odense Bys Museer en forundersøgelse af 6,5 ha i Asperup, Middelfart Kommune. Ved forundersøgelsen fremkom der væsentlige fortidsminder og sammenlagt 3,8 ha blev indstillet til undersøgelse. Undersøgelsen blev aldrig foetaget, da byggemodningen blev droppet. Nu er arealet blevet købt af Middelfart Kommune og de har derfor anmodet om et opdateret udgravningsbudget.