Hestesten

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-198

Fredningsnr.
5135212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den østligste af bautastenene, ca. 2,75 m høj. Indmålt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.