Ll. Bjergebakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-523

Fredningsnr.
5234187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbrud, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
”Lille Bjergebakke H”. Stenrøse med en del skærver i overfladen. Røsen har en uregelmæssigform, 15 mlang i en øst-vestlig retning og 5 m bred og ca. 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stenrøse med skærver i overfladen, ca. 15 x 5 x 1,5 m. af uregelmæssig form. Sandsynligvis dannet ved forarbejdning af sten fra stenbruddet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)