Ll. Bjergebakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-524

Fredningsnr.
5234188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

”Lille Bjergebakke J”. Lille røse med plyndringshul i toppen. Røsen har dimensionerne 350x10 cm.
Undersøgelsehistorie

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Røse, ca. 3,5 x 0,6 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
”Lille Bjergebakke J” Røse Lille røse med plyndrings hul i toppen, ligger tæt øst for sti langs stenbruddet. Røsen har dimensionerne 350x10 cm.


Billeder

Oversigt, set fra SSV
Oversigt markering af sydside, set fra SV
Oversigt markering af sydside, set fra S
Oversigt markering af sydside, set fra NV
Oversigt - Set fra SØ