Gudhjem Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-199

Fredningsnr.
513582

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, 2 m høj, 1,05 m bred ved basis.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten. 2 m høj x 1,05 x 0,5 x 0,5 m. Firkantet ved basis. Flad SV side. Flere sten omkring. Bautastenens fod nærmest på stensokkel. Begyndende opvoksning omkring stenen af brombær og kaprifolie. Bokul 5135:3a-ø. I skov. Anlæggene bør opmåles således at de kan indtegnes på skov og turistkort. Samtlige anlæg foreslås frilagt. Bokul omtales i "Med arkæologen DK rundt" Bornholm nr. 14a. Indgår i højgruppe sammen med 5135:82-102. ** Seværdighedsforklaring ** **Interessant højgruppe og bautasten fra o. 400 år efter Kristi fødsel. Fra en periode, der endnu er arkæologisk meget svagt belyst.

1994 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lokaliteten mgl. data.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6111-0148
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)