Gudhjem Plantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-204

Fredningsnr.
513587

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,5 x 6 m. Den NV del afskåret af grøft og skovvej. I kanten er adskillige sten synlige. Overfladen er i V noget ujævn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. 0,5 x 6 m. I skov. NV-lige del afskåret af grøft og skovvej SV-NØ. I kanten adskillige sten synlige, dvs. der er tale om en røse. Overfladen på V-del noget ujævn. Måske fra rodvæltere. Ved NV fod jorddynge fra grøftens oprensning. Tæt bevokset med unge kirsebærtræer og enkel ung bøg. Underbevoksning af brombær, kaprifolie og græs. Indgår i højgruppe sammen med 5135:82-102. Afsætning: andet: opmålt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1994 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lokaliteten mgl. data.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6111-0148
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)