Græsted hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010105-99

Fredningsnr.
262841

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1918 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. Ca. 56 m lang, orienteret nærmest Ø – V, op til 1,5 m høj og 8 m bred i bunden. Ca. en tredjedel af dæmningens længde fra V-enden, findes en 4 m bred gennemgravning på tværs, hvor vandet passerer i en dyb grøft. N-siden i den Ø-lige del, er beskadiget af vindfælder. Dæmningen er til opstemning af vand i Skovriderdam. Bevokset med en stor bøg og en stor eg på V-delen, og med gamle rødgraner på Ø-delen. I gammel rødgranbevoksning.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmning.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)