Holtekilden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010509-160

Fredningsnr.
272650

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kildeanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til ejer NST Brønd/kildeanlæg, ”Holtekilden”. En omtrent cirkelformet brønd, 1,7 m i diameter, sat af natursten. Vandspejlet lå, ved besigtigelsen 12. juni 2008, 0,3 m under brøndens overkant, hvilket svarer til 1 – 3 skifter synlige sten. Brøndens dybde måltes til 1 m, men den er formentlig noget dybere. Grønnese Skovs fredskovsdige (stendige), er lagt i en bue bag om/øst om brønden, som derved kommer til at ligge i et rummeligt, halvcirkelformet græsklædt areal, fuldt synlig og tilgængelig for alle, ud mod offentlig vej i V.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: Buhl
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kilde.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Brønd sat af kampesten i kampestensat indelukke

Litteraturhenvisninger  (0)