Høilyngen
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-530

Fredningsnr.
5234212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...Omtrent 270 Alen i sydlig Retning fra Galgebakken [jvf. sb. 51A,177-194] ligger atter en Gruppe af 5 Skibssætninger [sb. 51B,195,198-199,212]. De to sydostligste af disse Skibssætninger ligge jævnsides og ere henholdsvis 40 x 7 1/2 Alen [sb.198] og 20 x 5 Alen [sb.199]. Omtrent 50 Alen nordvestligere ligge de andre 3 af hvilke atter 2 ligge jævnsides; disse er henholdsvis 25 x 7 Alen [sb.51B] og 30 x 6 Alen [sb.195]. Den tredie [sb.212], som ligger imellem disse to, men lidt længere ude i Vest, er mindre (12 x 2 1/2 Alen). Spredte Røser [sb.196-197, 200] ses hist og her omkring Skibssætningerne... Kammerherre Vedel har undersøgt 4 af disse Skibssætninger [sb. 51C (anlæg 1-3),178,212], men fandt ikke andet end sort Muld, Kulstykker, brændte Ben og Potteskaar. Et ganske lignende Udbytte gav en Undersøgelse af 5 Stenrøser omkring ved Skibssætningerne [formentlig sb.196-197 samt 200, endvidere 2 af røserne sb.179-194].

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sydligste skibssætning i midterste gruppe.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
”Høilyngen F” Skibssætning. Skibssætning 16 meter lang og 4,8 meter bred. Skibssætningen er orienteret VNV-ØSØ. Højest på midten: 20 cm høj.

Litteraturhenvisninger  (0)