Hellig-Kvinde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-308

Fredningsnr.
523683

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hellig=Kvinde". En Steenrøse med 1 staaende og 1 omstyrtet Bautasteen (omtales allerede i "Antiqvariske Annaler"I, omtr. S.361). Lige østenfor findes en Steenkreds, i hvis Midte der er gravet for længe siden [før 1870] (maaske af Jansen).

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Helligkvinde" 1 staaende og 1 væltet Bavtasten samt en oval Stensætning, i Deklarationen anført rejst af 9 Sten, ialt tælles der nu 14 større og mindre Sten.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Indmåling af stensætningen mmed GPS. Der sås 17 sten og et hul i den østlige ende. Stensætningen måler 12,5 x 4,6 m indvendig, orienteret Ø-V.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)