Henne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190702-168

Fredningsnr.
310266

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Marksystem, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hedeareal med agerspor. Arealet er af trekantet form, i nordsiden 160 m langt, i sydvestsiden 113 m langt og i sydøstsiden 124 m langt. På arealet ses seks skelvolde i forskellige retninger, hvoraf to har buede forløb.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)