Arresø Kanal
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010510-46

Fredningsnr.
272651

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1717 - 1719 e.Kr.)
Kanalen mellem Arresø og fjorden graves 1717-19. Over midten af 1700-tallet udbygges kanalen i Frederiksværk med "nye Canal" langs med nuværende Allegade og Krudtværksalleen.

Fredningstekst
Arresø Kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord blev anlagt 1717-19 som et værn mod oversvømmelser fra Arresø og til mølledrift. I midten af 1700-tallet tilføjedes den nordlige Nye Kanal til drift af krudtmøller. En forbindelseskanal i vest blev anlagt i 1900-tallet i et opfyldt område ved kysten. Det beskyttede anlæg omfatter kanalerne med brinker og tilhørende sluseværker. Hertil den granitbyggede bro med to hvælv og stemmeværk ved Arresødal. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: Buhl
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lokaliteten mgl. data.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Arresø/Frederiksværk Kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord blev anlagt 1717-19 som et værn mod oversvømmelser fra Arresø og til mølledrift. I midten af 1700-tallet tilføjedes den nordlige Nye Kanal til drift af krudtmøller. En forbindelseskanal i vest blev anlagt i 1900-tallet i et opfyldt område ved kysten. Det beskyttede anlæg omfatter kanalerne med brinker og tilhørende sluseværker. Hertil den granitbyggede bro med to hvælv og stemmeværk ved Arresødal. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Arresø/Frederiksværk Kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord er gravet mellem 1717 og 1719 som et værn mod oversvømmelser fra Arresø, men var også en energikilde, som kunne drive vandmøller. Over midten af 1700-tallet udbyggedes kanalen i Frederiksværk med Nye (nordlige) Kanal til drift af en række krudtmøller. En forbindelseskanal i vest kommer til i 1900-tallet i et opfyldt område ved kysten. Det beskyttede anlæg omfatter kanalerne med brinker og tilhørende sluseværker. Hertil den granitbyggede bro med to hvælv og stemmeværk ved Arresødal. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)