Dragstrup
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110403-6

Fredningsnr.
150576

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Kobbervold. Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, langs hvis topflade, der er spor af en randvold, som i hjørnerne når en højde af ca. 1 m over topfladen. Banken har været omgi- vet af en grav og en ydervold. Voldstedet er tæt bevokset med løv og nåletræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kobbervold". Voldsted. Beplantet med Gran og Fyr. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hatt henviser til Engelhardts A, men den findes ikke i E.'s papirer.

1957 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, langs hvis topflade, der er spor af en randvold, som i hjørnerne når en højde af ca. 1 m over topfladen. Banken har været omgivet af en grav og en ydervold. Voldstedet er tæt bevokset med løv og nåletræer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: V for voldstedet i en afstand af ca. 40 m. er der i kanten af et af de nuværende vådområder sket en påkørsel af brokker, jord, ler, trærødder/stubbe o.lign. i 1978. Affaldet stammer dels fra nedrivning af ældre bygning, dels fra udgravning til nye bygninger, hvorfor affaldsdyngen fortrinsvis består af ler/jord. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)