Lille Funkedam

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-130

Fredningsnr.
282845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning. 33 m lang, orienteret VNV-ØSØ, 9 m bred, heraf 4 m krone, og 0,8 høj indersiden og 1,7 m på ydersiden. Dæmningen holder vand inde i Lille Funkedam, langs dammens SV-side. Et skovspor hen da dæmningen.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt - fra NV
Oversigt - fra SØ