Frenne Mark

Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-254

Fredningsnr.
523676

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Fiskebod, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fiskerbod. Lave vægge, 7 x 4 m orienteret N-S.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Lidt vanskelig at erkende.