Rosborg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130110-125

Fredningsnr.
2008121c

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Del af den sydlige del af voldanlægget ved Rosborg sø Den på matr.nr.1c beliggende del af voldanlægget består af en ca. 370 m lang vold der er orienteret i sydøstlig-nordvestlig retning. Volden hæver sig ca 1,50 m over bunden i den foranliggende grav, og den samlede bredde af vold og grav er ca 9 m. Voldanlægget gennembrydes ca. 50 m fra den sydlige ende af en ca 5-6 m bred sti. Voldanlægget er græs- og lyngklædt med spredt bevoksning af træer og buske.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)