Kattesletsskansen
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-281

Fredningsnr.
533561

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kattesletsskansen Skansen har en hovedretning omtrent øst-vest, lidt buet form, front mod syd-sydvest. 7 m bred i bunden, 1 m bred i kronen, 30 m lang ig indtil 1 m høj over det bagved liggende jordsmon, den vestlige ende en del affladet. Skansen ligger på klippe- skrænten ovenover lavningen, dens østende 75 m nordvest for "Kattesletgården"s nordlige længe, dens vestende 12 m fra den nordfra kommende vej. Skansen ligger ca. 2100 m vest for Bo- dilskirken. (skanseliste nr. 115)
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kattesletskansen forefundet som beskrevet i fredningstekst. 1,5 x 32 x 10 m. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)