Kattesletsgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-287

Fredningsnr.
5335162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Samling Stenrøser lige nordvest for Kattesletsgaard - paa dennes Lynglod. Der er mange sløifet, som indeholdt Urner. Omtrent 40 ere endnu tilbage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning af et Areal med 30-40 Røser,- se særlig Skrivelse med Skitse til Museet [Top. 360/43].

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,5 x 5 m. Største højde mod øst. Lav sænkning i top.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra Ø
OS, set fra Ø
OS, set fra SSV
OS, set fra V
Oversigt - Set fra S