Kattesletsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-298

Fredningsnr.
5335175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Samling Stenrøser lige nordvest for Kattesletsgaard - paa dennes Lynglod. Der er mange sløifet, som indeholdt Urner. Omtrent 40 ere endnu tilbage.

1943 Museal berejsning
Journal nr.: 360/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning af et Areal med 30-40 Røser,- se særlig Skrivelse med Skitse til Museet [Top. 360/43].

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0150
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,5 x 5 m. I centrum en kvadratisk sænkning, 0,4 m. dyb og 1,5 x 1,5 m. i diameter. Røsens yderste Ø-lige del er afskåret af skovvej. Enkelte mindre sten er synlige i røsen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)