Kattesletsgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-306

Fredningsnr.
5335172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Samling Stenrøser lige nordvest for Kattesletsgaard - paa dennes Lynglod. Der er mange sløifet, som indeholdt Urner. Omtrent 40 ere endnu tilbage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning af et Areal med 30-40 Røser,- se særlig Skrivelse med Skitse til Museet [Top. 360/43].

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,75 x 7 m. Med sænkning, 0,45 x 3 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.