Ibsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-261

Fredningsnr.
533630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1 x 14 m. I centrum et stort krater med 8-10 m i diameter. En del randsten ses. Højen ligger øst for 5336:29. I klippeblokke, som delvist er indrettet til romantisk haveanlæg med kværnsten og inskriptioner af løst udlagte sten.
Undersøgelsehistorie

1871 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sortegaardsbakken er en høi aflang Bakkeknude paa hvilken saavel Røser som Brandpletter ere opdagede. Stedet er nøiagtigt undersøgt af Kammerherre Vedel og mig og findes omtalt i Vedels "Den ældre Jernalders begravelser" Side 122 og 171 (se Aarbøger f.nord.Oldk. og Hist.1872) og i Vedels:"Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm" Side 76 (se Aarbøger for 1878).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 udgravede Smaahøje, Røser, af mellemstørrelse, 5 - 7 m i Tvm, alle med Hul i Midten. Ligger paa Sortegaardsbakken.

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra NNV (stok i højfod og kant på krateret)
OS, set fra NØ (stok i højfod og kant på krateret)
OS, set fra S (stok i højfod og kant på krateret)
OS, set fra S