Nørgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180501-339

Fredningsnr.
2003116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst - umatrikuleret vejareal Milepæl
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Milepæl.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Milesten med to huller. Trukket lidt tilbage i NØ siden af kryds mellem Birkildvej og Rødebrovej ved Linde i Asp sogn.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)